Scroll Top
„ХУБАВАТА ЕЛЕНА“
Опера буфа в две действия от Жак Офенбах

Либрето Анри Мейак и Людовик Алевиот

ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР–ВАРНА

26 август 2020 (сряда)

Режисьор – Светозар Донев
Диригент – Кръстин Настев
Хореограф – Анна Донева
Сценограф – Иван Токаджиев
Костюмограф – Ана Мария Токаджиева
Диригент на хора – Цветан Крумов

Хор, оркестър и балет на Театрално-музикален продуцентски център-Варна

„Хубавата Елена“ е едно от най-известните произведения на френския композитор Жак Офенбах. Музиката е мелодична и изящна, а героите в действието пренасят булевардния френския хумор и парижки жаргон във времето на Троянската война.
В него се съчетават насмешката към човешките и обществени нрави от края на X IXвек.
Премиерата на „Хубавата Елена” е на 17 декември 1864 г. в Парижкия вариететен театър и е считана за най-големия успех в живота на Офенбах – спектакълът е игран последователно 700 пъти .

Снимки от представлението
ПРОГРАМА 2020
фестивалЪТ през годините