Scroll Top

Юбилейно издание на фестивала

Нелина Църова, диектор на Дирекция “Култура, туризъм и международни дейности” в община Велико Търново и Владимир Бошнаков, артистичен директор на “Сцена на вековете” за предстоящото юбилейно издание на фестивала.