Започва “Сцена на вековете” – Велико Търново 2020

Уважаеми зрители,
Фестивал “Сцена на вековете” – Велико Търново 2020 започва на 18 юли с балета “ДОН КИХОТ”.
При провеждане на спектаклите ще бъдат взети всички противоепидемични мерки, гарантиращи безопасността на публиката.
Бихме искали да Ви помолим да спазвате необходимата дистанция при влизане и излизане от АМР “Царевец”, като изчаквате своя ред. Входът на крепостта ще бъде отварян в 20,00 ч. преди всеки спектакъл и ще са осигурени дезинфектанти за ръце.
Столовете ще бъдат шахматно разположени и предварително дезинфекцирани, като Ви молим да не допускате разместване им.
Нашите разпоредители ще носят защитни шлемове или маски и няма да осъществяват физически контакт с Вас.
Представленията ще са без антракт с кратка техническа пауза за смяна на декори и костюми, в която препоръчваме да не напускате зрителските си местата.
След края на всеки спектакъл и изтегляне на публиката от крепостта Царевец ще бъде излъчван АВП “Царевград Търнов – звук и светлина”.
Предварително Ви благодарим за проявеното разбиране и съдействие!
Пожелаваме Ви вълнуващи моменти с програмата на Фестивал “Сцена на вековете” – Велико Търново 2020!